Orgaan- en weefseldonatie

Bij ieder overlijden in Meander Medisch Centrum gaat de arts na of de overledene geschikt is voor donatie van organen en/of weefsels. Zo ja, dan raadpleegt hij/zij welke wens de overledene heeft laten registreren in het Donorregister. Is er geen wilsbeschikking, dan bespreekt de arts met de nabestaanden de toestemming voor orgaan- en/of weefseldonatie.