Orgaan- en weefseldonatie

Bij ieder overlijden in Meander Medisch Centrum gaat de arts na of de overledene geschikt is voor het doneren van organen en/of weefsels. Zo ja, dan raadpleegt de arts welke wens de overledene heeft laten registreren in het Donorregister van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Is er geen wilsbeschikking van de overledene? 
Dan bespreekt de arts met de nabestaanden de toestemming voor orgaan- en/of weefseldonatie. Het is dus erg belangrijk om met uw naasten te bespreken hoe u denkt over donatie. Heeft u er al eens bij stil gestaan om uw ' Ja of Nee' wens te registreren in het Donorregister?