Orgaan- en weefseldonatie

Bij ieder overlijden gaat de arts na of de overledene geschikt is voor donatie. Zo ja, dan raadpleegt hij hoe de overledene zich heeft laten registreren in het donorregister. Is er geen wilsbeschikking, dan bespreekt de arts met de nabestaanden de toestemming voor orgaan- en/of weefseldonatie.

Meer informatie over donorregistratie en donatie vindt u door in het menu op de verschillende onderwerpen te klikken.