Kosten

Informeer vóór behandeling

Het kan zijn dat de kosten van uw behandeling niet worden vergoed

Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Kijk eerst op de website van uw zorgverzekeraar met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Kijk ook in uw polisvoorwaarden of de kosten van uw behandeling worden vergoed. Wanneer u er niet helemaal uitkomt, of twijfelt over met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Meander Medisch Centrum heeft met alle zorgverzekeraars contracten gesloten over de basisverzekering, met uitzondering van de labels:

  • ZEKUR POLIS
  • Take Care Now
  • Zilveren Kruis Beter Af Selectief polis


Klik voor meer informatie op het betreffende onderwerp in het linkermenu.